Záchranný transfer škeble říční na hořínském kanále

Záchranný transfer škeble říční na hořínském kanále