Osvědčení naší zaměstnankyně

01.06.2019 14:00

Ing. Lucia Lvová získala osvědčení o absolvování semináře Posuzování budov z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů.